STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88641 Máy đục lỗ mẫu giấy thấm máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 11PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

88642 Máy đúc mô bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 118/PL-VQ Còn hiệu lực
06/10/2022

88643 Máy đúc nến Histocore Arcadia H, Histocore Arcadia C TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG 011605-2023/VBPL/MK Còn hiệu lực
17/05/2023

88644 Máy, phụ kiện và cảm biến đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, nồng độ CO2 cuối kì thở ra (EtCO2), COHb, MetHb. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1118/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
11/08/2021

88645 Máy, phụ kiện và cảm biến, đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1118/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
11/08/2021

88646 Máy-bộ máy mài cầm tay di động (EL-M40S) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1717/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế IDS Còn hiệu lực
11/08/2019

88647 Màng lọc khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 898/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
28/07/2020

88648 Máy bơm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM 0505/2023/PL-MB Còn hiệu lực
05/05/2023

88649 Máy bơm hút tuần hoàn nội soi ( Fluid Management System) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 353/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
19/03/2021

88650 Máy bơm nước và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 814/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2020