STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88641 Ống nội khí quản Endotracheal Tubes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

88642 Ống nội khí quản gập cổng miệng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

88643 Ống nội khí quản gập cổng miệng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/443 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

88644 Ống nội khí quản hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191321 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PECAR Còn hiệu lực
20/02/2020

88645 Ống nội khí quản Hudson RCI® Sheridan® HVT Tracheal Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-004a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

88646 Ống nội khí quản Hudson RCI® Sheridan® HVT Tracheal Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-004b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

88647 Ống nội khí quản hút dịch bóng quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/444 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

88648 Ống nội khí quản hút dịch bóng quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 56/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

88649 Ống nội khí quản Ivory không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 099 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/04/2020

88650 Ống nội khí quản kèm ống hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 285/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
24/10/2019