STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88651 Máy đo độ vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 2410.PLB/LUGIA.2022 Còn hiệu lực
30/10/2022

88652 Máy đo độ vàng da trẻ sơ sinh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00243/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2021

88653 Máy đo độ đục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 298/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/03/2021

88654 Máy đo độ đục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/03/2021

88655 Máy đo độ đục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 16/2022/TL-PL Còn hiệu lực
17/11/2022

88656 Máy đo độ đục BD PhoenixSpec™ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG : 243/ DS -2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
21/10/2021

88657 Máy đo độ đục chuẩn dùng cho xét nghiệm vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-818/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/11/2019

88658 Máy đo độ đục vi sinh và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 01/2022/TL-PL Đã thu hồi
07/03/2022

88659 Máy đo đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

88660 Máy đo đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX001a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
20/12/2019