STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88731 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 089.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
10/06/2021

88732 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 089.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/06/2021

88733 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/216 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

88734 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/203 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

88735 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1428/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Còn hiệu lực
11/09/2021

88736 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1528/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM – VIMEDIMEX VN Còn hiệu lực
11/09/2021

88737 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 061222-3/BAINMEDICAL Còn hiệu lực
29/12/2022

88738 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 4/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
19/05/2023

88739 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC AN 02/2023/BPL-DA Còn hiệu lực
20/09/2023

88740 Quả lọc máu dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Còn hiệu lực
01/07/2020