STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88731 Móc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

88732 Móc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

88733 Mỏ vịt phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2237/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị y tế Hoàng Sơn Còn hiệu lực
07/09/2021

88734 MP Diagnostics ASSURE H. Pylori Rapid Test (Xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn H.pylori trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 14/PL/HL Còn hiệu lực
07/03/2024

88735 MPR – Ray đa chức năng với 5 khe khóa. TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

88736 Mr. FrostyTM Freezing Container TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 458-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

88737 MSCCryosave OTS TH TTBYT Loại B VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

88738 MSCCult CD TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

88739 MSCCult Muse TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

88740 MSCCult OTS MV TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023