STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88751 MŨ PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0084-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
02/03/2021

88752 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KA CHI Đã thu hồi
16/09/2021

88753 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KA CHI Còn hiệu lực
16/09/2021

88754 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 369/170000051/PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/04/2022

88755 Mũ Phẫu Thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH 0062023/PL-MPT/BGYTLT Còn hiệu lực
10/02/2023

88756 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020571A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2023

88757 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 41/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/06/2023

88758 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 03/1309-170000084/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2023

88759 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO 04/2023/PL-TTBYT-MC Còn hiệu lực
18/09/2023

88760 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 01/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/01/2024