STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88761 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 05-2022/PL-TV Đã thu hồi
07/04/2022

88762 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 05-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022

88763 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 990/2020/180000028/ PCBPL-BYT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Còn hiệu lực
07/09/2020

88764 Máy Trám Quang Trùng Hợp Dùng Trong Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 779/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
31/07/2020

88765 MÁY TRỊ LIỆU ÁP LỰC KHÍ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 19092023 Còn hiệu lực
19/09/2023

88766 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 800/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PLMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

88767 Máy trợ thính HI, LT561-DRW, BLK Mầu đen TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1689/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ Triều Dương Còn hiệu lực
27/07/2019

88768 Máy trợ thính LT588-DW, BLK Mầu đen TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1689/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ Triều Dương Còn hiệu lực
27/07/2019

88769 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023002/BPL/SONOVA Còn hiệu lực
07/08/2023

88770 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023003/BPL/SONOVA Đã thu hồi
25/10/2023