STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88791 Máy đọc đĩa Elisa TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX 240723 PL-TEKMAX Còn hiệu lực
02/08/2023

88792 Máy đông hủy mỡ CLATUU ALPHA TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 0301-QHV/2022/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

88793 Máy đông hủy mỡ CLATUU ALPHA và vật tư đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1005-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

88794 Máy Đông Lạnh Nhanh Huyết Tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1006/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
05/09/2020

88795 Máy đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-310702Orphee/ 170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

88796 Máy đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-150803Orphee/ 170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

88797 Máy đông máu tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181227 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2020

88798 Máy đông tụ sử dụng khí ARGON TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 01/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

88799 Máy đông tụ sử dụng khí ARGON TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 01/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2024

88800 Máy đông tụ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 01/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022