STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88801 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 49/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
22/01/2021

88802 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÊ GIỚI NHA 20221130-SCO-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

88803 Mũi cạo vôi răng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

88804 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 475/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

88805 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 802/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2020

88806 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 255/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/03/2023

88807 Mũi cắt nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

88808 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 871/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
10/12/2019

88809 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202301/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
17/08/2023

88810 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202320/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023