STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88811 Mũi cạo vôi răng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

88812 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 475/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

88813 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 802/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2020

88814 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 255/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/03/2023

88815 Mũi cắt nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

88816 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 871/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
10/12/2019

88817 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202301/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
17/08/2023

88818 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202320/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

88819 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 188-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

88820 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 289-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019