STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88841 Máy trợ thính RE761-DRWC TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1341/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRIỀU DƯƠNG Đã thu hồi
22/06/2019

88842 Máy trợ thính đeo ngoài tai TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 12/2022/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

88843 Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1242021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/09/2021

88844 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 874/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2023

88845 Máy X-quang cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 807/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

88846 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 339 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/11/2021

88847 Máy xông hơi thuốc bộ phận ( Máy xông hơi thuốc cục bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 361/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/03/2021

88848 Máy xông hơi thuốc toàn thân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 361/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/03/2021

88849 Máy xông mũi họng (Compressor Nebulizer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1435/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam Còn hiệu lực
22/07/2019

88850 Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 982/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI I.D.M Còn hiệu lực
04/09/2020