STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88851 Máy nướng sứ - inFire HTC speed, Type: D3497 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2020

88852 Máy oxy dòng cao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
18/08/2021

88853 Máy oxy dòng cao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

88854 Máy phân phối mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 31/2022/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2024

88855 Máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED0819 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YK VIỆT Còn hiệu lực
10/02/2020

88856 Máy phân tích miễn dịch định lượng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 319/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hạnh Phúc Còn hiệu lực
01/11/2019

88857 Máy phá rung tim tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200097 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
11/06/2020

88858 Máy phá rung tim tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210264 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
06/05/2021

88859 Máy phá rung tim, tạo nhịp và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200098 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
11/06/2020

88860 Máy phát xung điện kích thích thần kinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1705/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
04/08/2019