STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88861 Máy đọc CR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200308 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
27/05/2020

88862 Máy đọc dữ liệu y sinh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Lưu trữ Sài Gòn Còn hiệu lực
12/07/2019

88863 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 55/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

88864 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 76/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/01/2020

88865 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

88866 Máy đọc dùng trong xét nghiệm Elisa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-129/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

88867 Máy đọc ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1803/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
28/12/2020

88868 Máy đọc Elisa dùng trong phân tích miễn dịch kèm phụ kiện và phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-167/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
10/11/2020

88869 Máy đọc Elisa dùng trong phân tích miễn dịch kèm phụ kiện và phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-008/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

88870 Máy đọc hình ảnh bằng tia laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 128/MED1218 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/05/2020