STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88871 Pin cỡ lớn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 18/PL Còn hiệu lực
11/03/2022

88872 Pin dùng cho máy X-quang cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 413-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

88873 Pin Li-Ion (Cho khoan nhỏ dùng trong phẫu thuật GA344) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 814 /170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

88874 Pipet TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-066/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2019

88875 Pipet (Ống nhựa) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 423-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

88876 Pipet (Ống nhựa) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 438-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

88877 Pipet bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

88878 Pipet cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

88879 Pipet hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VAVIM 07A/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
16/02/2022

88880 Pipet hút mẫu Sarstedt 3ml Transfer Pipette TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021