STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88871 Mẹo robot Hamilton TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 262/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

88872 Mẹo robot Tecan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 262/21/170000116/ PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

88873 Mepharco Khẩu trang y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 204.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GVE Còn hiệu lực
09/06/2020

88874 Mepharco Khẩu trang y tế cao cấp TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 204.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GVE Còn hiệu lực
09/06/2020

88875 Mesh xương sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ 09/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
07/12/2022

88876 MET Methamphetamine Rapid Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 38 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Đã thu hồi
25/06/2019

88877 MET One Step Methamphetamine Test Device (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

88878 MET One Step Methamphetamine Test Strip (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

88879 Metal Polishers-HP, + Special Ceramic Grinder-HP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

88880 Metzebaum –Nelson kéo cắt chỉ, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023