STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88891 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi chuyên khoa Tiết Niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

88892 Ống soi mềm dùng cho khám và phẫu thuật nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

88893 Ống soi mềm dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 244/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Hải Khoa Còn hiệu lực
06/12/2020

88894 Ống soi mềm fiber mũi xoang-thanh quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 45/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

88895 Ống soi mềm fiber đặt nội khí quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 37/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
03/06/2022

88896 Ống soi mềm fiber đường mật TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.3/032023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
07/03/2023

88897 Ống soi mềm khám và phẫu thuật nội soi các chuyên khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 204/DND-2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2023

88898 Ống soi mềm niệu quản dùng một lần Wiscope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 004/023-MED/PLTTBYT/OTU/PK Còn hiệu lực
24/11/2023

88899 Ống soi mềm tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0723/AMB/KQPL Còn hiệu lực
12/06/2023

88900 Ống soi mềm tiết niệu Neoscope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2593-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2023