STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88911 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 22/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88912 Ống soi niệu quản có cảm biến TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 61/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88913 Ống soi niệu quản có cảm biến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 62/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88914 Ống soi niệu quản, bể thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 131023/AMNOTEC/PTNS Còn hiệu lực
24/10/2023

88915 Ống soi niệu quản,bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
03/08/2021

88916 Ống soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

88917 Ống soi phế quản có cảm biến TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 67/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88918 Ống soi phế quản có cảm biến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 68/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88919 Ống soi phế quản, ống soi khí quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 18/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88920 Ống soi phế quản, ống soi khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 19/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023