STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88911 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX Còn hiệu lực
24/07/2019

88912 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1696/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
29/07/2019

88913 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 338-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX Còn hiệu lực
17/08/2019

88914 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

88915 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1079 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Còn hiệu lực
23/12/2019

88916 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

88917 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

88918 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

88919 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
31/08/2020

88920 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 380-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
09/12/2020