STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88921 Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

88922 Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 14/BPL/2024 Còn hiệu lực
26/03/2024

88923 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 984/170000077/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2019

88924 Miếng cầm máu (Cutanplast) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018549 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
12/12/2019

88925 Miếng cầm máu có thể hấp thụ cellulose tái sinh bị oxy hóa các loại; Sáp xương; Miếng cầm máu tự tiêu Gelatin có thể hấp thụ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU 22022024/EU/PL Còn hiệu lực
22/02/2024

88926 Miếng cầm máu dùng trong phẫu thuật tai mũi họng (các loại, các cỡ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 206-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
19/11/2021

88927 Miếng cầm máu không tự tiêu Unopore PVA Nasal Dressing các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019

88928 Miếng cầm máu lỗ tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Đã thu hồi
25/07/2023

88929 Miếng cầm máu lỗ tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
25/07/2023

88930 Miếng cầm máu lỗ tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 25/04/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
26/02/2024