STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88941 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 24/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88942 Ống soi thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 80/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88943 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 81/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

88944 Ống soi thận niệu quản và các phụ kiện, linh kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-OSTNQ Còn hiệu lực
28/10/2022

88945 Ống soi thận và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0522/AMB/KQPL Còn hiệu lực
18/04/2023

88946 Ống soi thanh quản treo 0°, khuỷu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

88947 Ống soi thanh quản treo 0°, khuỷu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

88948 Ống soi thanh quản; Ống soi tai; Ống soi xoang và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH 2508/PL-TA Còn hiệu lực
14/09/2023

88949 Ống soi thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 435/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
17/06/2020

88950 Ống soi treo thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023