STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88991 Miếng che mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-MA01-2307 Còn hiệu lực
12/07/2023

88992 Miếng che mắt Neoshades TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

88993 Miếng che mắt Osaki TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 3110-05/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

88994 Miếng chêm mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0475PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
02/04/2021

88995 Miếng chống thoát vị Unomesh PP Mesh các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019

88996 Miếng chống thoát vị Unomesh PP Mesh các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 039 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

88997 Miếng chườm ấm mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ BSY 18/2023/PCBPL-BSY Còn hiệu lực
23/10/2023

88998 Miếng chườm ấm mắt Eyegiene Refill TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1739/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Còn hiệu lực
03/09/2021

88999 Miếng chườm mắt TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2787 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

89000 Miếng dán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019