STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89001 Ống thông (sonde) JJ các cỡ từ 4.8Fr - 8Fr TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-118REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
02/11/2021

89002 Ống thông (Stent) JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00021-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/03/2020

89003 Ống thông (vi dây dẫn) can thiệp mạch máu ngoại biên, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 08112022/BPL-DD Đã thu hồi
16/11/2022

89004 Ống thông (Vi ống thông) can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PT004c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TTNH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

89005 Ống thông 2 nòng sử dụng trong lọc máu, truyền máu tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 374/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Sản xuất Việt Tường Còn hiệu lực
10/08/2021

89006 Ống thông ái nước can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 148.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

89007 Ống thông ái nước chụp mạch tạng qua động mạch quay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 140.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
20/12/2021

89008 Ống thông áp lực dạng Nêm NuCath TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0543PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Đã thu hồi
05/10/2020

89009 Ống thông Attain Venogram Balloon Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 118/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

89010 Ống thông bàng quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-159/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
08/01/2020