STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89001 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
08/05/2021

89002 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0768PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Còn hiệu lực
05/11/2021

89003 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ ANPHARCO Còn hiệu lực
22/11/2021

89004 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI 08/2022/BPL-DR Còn hiệu lực
09/11/2022

89005 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 04/2022/BPL-TDV Còn hiệu lực
14/11/2022

89006 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH 04.05/2023-1 Còn hiệu lực
04/05/2023

89007 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 04/2023/BPL-VINAMAX Còn hiệu lực
05/06/2023

89008 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NATUREHEALTH VIỆT NAM 01/2023/BPL-NATU Còn hiệu lực
22/06/2023

89009 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA 01/2023/BPL-THPHAR Còn hiệu lực
22/06/2023

89010 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM OLYMPUS 01/2023/BPL-OLYMPUS Còn hiệu lực
08/12/2023