STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89041 Mũi khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG 0512/TTR-2023 Còn hiệu lực
11/12/2023

89042 Mũi khoan xương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 240204/CBPL-HCC Còn hiệu lực
06/04/2024

89043 Mũi khoan xương Adson (Adson Twist Drill 2,4 mm) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 47/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUÂT AN PHA Còn hiệu lực
03/10/2019

89044 Mũi khoan xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV005h/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

89045 Mũi khoan xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2096/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC Còn hiệu lực
11/10/2021

89046 Mũi khoan xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2102/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
11/10/2021

89047 Mũi khoan xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2094A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH Còn hiệu lực
11/10/2021

89048 Mũi khoan xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA 03/2022/PL-ALP Đã thu hồi
01/10/2022

89049 Mũi khoan xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA 03/2022/PL-ALPHA Còn hiệu lực
01/10/2022

89050 Mũi khoan xương dùng trong phẫu thuật chỉnh hình TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0061/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Còn hiệu lực
10/03/2021