STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89081 Nguồn sáng nội soi đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 439/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

89082 Nguồn sáng nội soi đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 498/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

89083 Nguồn sáng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1221 CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2021

89084 Nguồn sáng, dây dẫn sáng (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

89085 NHÁM KẼ KIM LOẠI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 20-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

89086 Nhám mài kẽ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2460 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

89087 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

89088 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1787/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
13/11/2020

89089 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2471/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Còn hiệu lực
03/12/2021

89090 Nhãn áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 147/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023