STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89121 Nhiệt kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 18a/170000100/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
19/11/2021

89122 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200264 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
29/04/2020

89123 Nhiệt kế hồng ngoạiNhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200267 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
29/04/2020

89124 Nhiệt kế đo Trán & Tai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018659 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN Còn hiệu lực
22/10/2019

89125 Nhiệt kế 37˚C - 42˚C TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 98/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
07/01/2020

89126 Nhiệt kế 37˚C - 42˚C TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED 001/WM.23 Còn hiệu lực
07/03/2023

89127 Nhiệt kế các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

89128 Nhiệt kế hiện số TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 602.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

89129 Nhiệt kế hiện số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 26.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

89130 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019