STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89161 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181094 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Còn hiệu lực
01/06/2020

89162 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 90.20/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ TENLAB Còn hiệu lực
01/06/2020

89163 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181107 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
01/06/2020

89164 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 242/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
03/06/2020

89165 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 330A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN Còn hiệu lực
05/06/2020

89166 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 429/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Avanza Toàn Cầu Còn hiệu lực
16/06/2020

89167 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 02/HLM20/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RED SKY Còn hiệu lực
25/06/2020

89168 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 634/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ Còn hiệu lực
29/06/2020

89169 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

89170 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 034-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
08/07/2020