STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89201 NIPRO SAFELET CATH TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 25/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2019

89202 NIPRO SYRINGE U-100 INSULIN WITH NEEDLE 0.3ML Bơm tiêm Insulin TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0101/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/09/2019

89203 NIPRO SYRINGE U-100 INSULIN WITH NEEDLE 0.5ML Bơm tiêm Insulin TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0101/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/09/2019

89204 NIPRO SYRINGE U-100 INSULIN WITH NEEDLE 1ML Bơm tiêm Insulin TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0101/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/09/2019

89205 NITHYA BODY; NITHYA FACE(Bột Collagen) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA 01 Còn hiệu lực
22/12/2022

89206 Nitrile Glove ES Găng tay TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 83/170000001/PCPBL-BYT Công ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi nhánh HCM, Việt Nam Còn hiệu lực
14/10/2019

89207 NK-COAGULASE TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 09-NK/170000128/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Còn hiệu lực
26/12/2020

89208 NK-COAGULASE TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 20-NK/170000128/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

89209 NK-PYLORI TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 07-NK/170000128/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Còn hiệu lực
26/12/2020

89210 NK-PYLORI TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 18-NK/170000128/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023