STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89221 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 508/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/10/2019

89222 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 21282019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/12/2019

89223 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

89224 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

89225 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-27/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2022

89226 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 249/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/03/2023

89227 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 483/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

89228 Nhíp phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 497/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/10/2023

89229 Nhíp phẫu thuật (ADSON BROWN forceps 7x7 teeth 12 cm TC) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021

89230 Nhíp phẫu thuật (ADSON forceps serrated 15 cm TC) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021