STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89251 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 1312/CBPL-THIENHA Còn hiệu lực
18/12/2023

89252 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 0103.2023/PLHMP Còn hiệu lực
11/01/2024

89253 Nhiệt kế điện tử (Digital Thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 01PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
12/09/2020

89254 Nhiệt kế điện tử (dùng đo thân nhiệt) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 10.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
11/07/2019

89255 Nhiệt kế điện tử 01690-410 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL04/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

89256 Nhiệt kế điện tử (Digital Thermometer Digibaby) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 135/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bristar Còn hiệu lực
06/10/2020

89257 Nhiệt kế điện tử (TDK婦人用電子体温計) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 584.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS Còn hiệu lực
27/11/2021

89258 Nhiệt kế điện tử (đo qua trán)-MC720 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 13.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
16/07/2019

89259 Nhiệt kế điện tử bấm trán kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 19/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

89260 Nhiệt kế điện tử các loại. TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 23/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
19/09/2020