STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89261 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54BPL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
25/06/2019

89262 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

89263 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

89264 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

89265 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 31/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

89266 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

89267 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
11/07/2019

89268 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Tân Tiến) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN Còn hiệu lực
20/12/2019

89269 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019

89270 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 296-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019