STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89271 Nhiệt kế điện tử lanafrom IRT-200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020

89272 Nhiệt kế điện tử Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 98/170000001/PCBPL-BYT (2017) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2020

89273 Nhiệt kế điện tử Sakura TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 06/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

89274 Nhiệt kế điện tử Tanako TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 01/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

89275 Nhiệt kế điện tử đầu mềm Tanako TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 05/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

89276 Nhiệt kế điện tử đo nách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2065/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
17/12/2020

89277 Nhiệt kế điện tử đo nách liên tục Vivalnk Fever Scout và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 1.Hộp sạc 2.Miếng keo dính 3.Pin AAA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 503/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
27/05/2020

89278 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO TAI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 09/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

89279 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2021

89280 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 477/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022