STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89281 Nhiệt kế điện tử đo trán hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 987/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
05/10/2021

89282 Nhiệt kế điện tử, hiệu Chicco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BRISTAR 2712/2022/BRS Còn hiệu lực
29/12/2022

89283 Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

89284 Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

89285 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1099/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT Còn hiệu lực
03/09/2020

89286 Nhiệt kế đo nhiệt độ khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
31/03/2021

89287 Nhiệt kế đo ở trán cho kết quả tức thì TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 604.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

89288 Nhiệt kế đo ở trán cho kết quả tức thì TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 25.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

89289 Nhiệt kế đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210707-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

89290 Nhiệt kế đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019