STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89301 Nhỏ Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 969/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH Đã thu hồi
18/12/2021

89302 NHỎ XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH 02:2022/PL-TYL Còn hiệu lực
27/01/2022

89303 Nhỏ xoang Nasal Drop TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2987 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

89304 Nhóm bộ hóa chất sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1145/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

89305 Nhóm bóng đèn sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1149/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
04/10/2021

89306 Nhóm bóng đèn sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1150/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
04/10/2021

89307 Nhóm Chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1144/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

89308 Nhóm hóa chất pha loãng cho máy sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1148/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
20/09/2021

89309 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1140/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

89310 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1141/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021