STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89461 Nẹp cố định xương sọ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 20121/210000003/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tây Bắc Á Còn hiệu lực
24/11/2021

89462 Nẹp cố định xương sọ và clip kẹp phình mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 03_MV_PL Còn hiệu lực
01/04/2022

89463 Nẹp cố định xương đòn size L, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

89464 Nẹp cố định xương đòn size M, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

89465 Nẹp cố định xương đòn size S cho người lớn, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

89466 Nẹp cố định xương đòn size S cho trẻ em, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

89467 Nẹp cố định đầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 652/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

89468 Nẹp cố định đầu kèm cáng cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1418/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
08/09/2021

89469 Nẹp cố định đầu kèm cáng cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 08/22/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
03/06/2023

89470 Nẹp cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019