STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89491 Nẹp dọc cổ sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/406 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

89492 Nẹp dọc cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019102BS/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

89493 Nẹp dọc cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/08/2019

89494 Nẹp dọc cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

89495 Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL005d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

89496 Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL005d/170000073/ PCBPL-BYT (cty Hoàng Lộc M.E) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

89497 Nẹp dọc thay đổi đường kính từ 3.5 đến 5.5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 103/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

89498 Nẹp dọc uốn sẵn qua da cột sống ngực lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/323 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2021

89499 Nẹp dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

89500 Nẹp dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019