STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89561 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Số:01/2022-PL-DHT Còn hiệu lực
17/09/2022

89562 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD MSD-PL/02-2022 Còn hiệu lực
15/11/2022

89563 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1227 12020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

89564 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED monitorigelhdm Đã thu hồi
27/03/2023

89565 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1227/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

89566 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

89567 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

89568 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED monitorigelhdm2 Còn hiệu lực
20/07/2023

89569 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD MSD-PL/03-2023 Còn hiệu lực
12/09/2023

89570 Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0007/PLC Còn hiệu lực
13/10/2023