STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89591 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 04/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
03/08/2023

89592 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 05/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
04/08/2023

89593 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

89594 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

89595 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 01/2023/PL-DTL Còn hiệu lực
24/11/2023

89596 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 01/2024/PL-BIO Còn hiệu lực
01/04/2024

89597 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 04-PLTTB-BYT-DEN/2024 Còn hiệu lực
05/04/2024

89598 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC & THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN KHANG 05/2024/TK-BYT Còn hiệu lực
03/05/2024

89599 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 260224/TT-PLB1 Còn hiệu lực
15/05/2024

89600 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TIÊU ĐIỂM 170524-01/KQPL-FOCUS Còn hiệu lực
17/05/2024