STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89641 Mũ 8 dải phẳng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 262/21/170000116/ PCBPL-BYT., CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

89642 Mũ 8 dải phẳng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 262/21/170000116/ PCBPL-BYT,.. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

89643 Mũ bảo hộ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 707/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
21/07/2020

89644 MŨ BẢO HỘ NGĂN GIỌT BẮN TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 339-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
02/11/2021

89645 Mũ bảo hộ ngăn giọt bắn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 30/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

89646 Mũ bảo hộ y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 373.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ATT Còn hiệu lực
23/08/2021

89647 Mũ chụp tóc y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 544.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
29/10/2021

89648 Mũ cố định xương sọ não sau phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 123/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
22/02/2021

89649 Mũ dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 28/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/11/2021

89650 Mũ gội đầu/ Mũ gội đầu khô (Shampoo Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ASIMED PL-TTDV/20220001/PCBPL-ASM Còn hiệu lực
21/06/2022