STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89691 Mũi khoan đánh bóng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 090-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

89692 Mũi khoan đánh bóng dành trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 03122022-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

89693 Mũi khoan đánh bóng dành trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 01022023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

89694 Mũi khoan đánh bóng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 392-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Tín Nha Còn hiệu lực
10/10/2019

89695 Mũi khoan đánh bóng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0302021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
23/01/2021

89696 Mũi khoan đánh bóng nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

89697 Mũi khoan đầu đánh bóng sứ Nha Khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 456/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
02/04/2021

89698 Mũi khoan đầu đánh bóng sứ Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 548/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
20/04/2021

89699 Mũi khoan đường hầm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 091/CMD/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
09/06/2020

89700 Mũi khoan đường hầm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021416/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
16/09/2021