STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89701 Mũi khoan xương và mũi khoan mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 114/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

89702 Mũi khoan xương, dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 537PL-TTDV CTY CP Thiết bị Y Tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng Còn hiệu lực
23/07/2020

89703 Mũi khoan xương, mũi taro xương tạo ren, doa xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 64/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Tràng Thi Còn hiệu lực
28/05/2021

89704 Mũi khoan Y knot RC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 03/DA-CMD-MK Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

89705 Mũi khoan Ø 1.5 mm, rỗng nòng, dài 88/63 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

89706 Mũi khoan Ø 1.5mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

89707 Mũi khoan Ø 2.0 mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

89708 Mũi khoan Ø 2.2/1.1 mm, rỗng nòng, dài 100/75 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

89709 Mũi khoan Ø 2.5/1.3 mm, rỗng nòng, dài 160/135 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

89710 Mũi khoan Ø 2.7 mm, dài 115/90 mm, tháo lắp nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019