STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89731 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0420 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
06/05/2020

89732 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 292/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/12/2021

89733 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 291/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/12/2021

89734 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 16/PL Còn hiệu lực
23/03/2022

89735 Mũi mài xương răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 158-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

89736 Mũi mài xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

89737 Mũi mài xương đầu tròn các loại các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 11/24/PL-TP/RW Đã thu hồi
12/03/2024

89738 Mũi mài đầu tròn các loại các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 12/24/PL-TP/RW Còn hiệu lực
12/03/2024

89739 Mũi mài, mũi khoan, mũi đánh bóng. TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2487 PL-TTDV Công ty Cổ phần Công nghệ Nha Phúc Ðăng Còn hiệu lực
06/05/2021

89740 Mũi mài/cắt xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 227/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
01/03/2021