STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89751 Mũi mài hoàn tất dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

89752 Mũi mài hoàn tất dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

89753 Mũi mài nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

89754 Mũi mài răng kim cương Dia-burs TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018544 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/08/2019

89755 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0420 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
06/05/2020

89756 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 292/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/12/2021

89757 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 291/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/12/2021

89758 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 16/PL Còn hiệu lực
23/03/2022

89759 Mũi mài xương răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 158-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

89760 Mũi mài xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023