STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89781 Multi-Drug One Step Screen Test Panel (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89782 Multi-Drug Rapid Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 55PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
25/06/2019

89783 MULTIDEX TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 499 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL Còn hiệu lực
21/08/2019

89784 MULTIDEX: DẠNG GEL & BỘT ĐIỀU TRỊ LOÉT VÀ VẾT THƯƠNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL 499/2022/PL-TBYT Còn hiệu lực
09/08/2022

89785 Muối dược dụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0621 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Còn hiệu lực
22/06/2021

89786 Muối rửa mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097- 6 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

89787 Muối rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM 02/2022/PL-DRNATURAL Còn hiệu lực
15/04/2022

89788 MUỐI RỬA MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MOLINA 02/PL-MOLINA Còn hiệu lực
10/01/2024

89789 MUỐI RỬA MŨI - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC SAO MAI 01/VBPL/SM Còn hiệu lực
20/09/2023

89790 Muối rửa mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190679 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YUUKA Còn hiệu lực
23/08/2019