STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89811 Miếng đệm Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 213/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

89812 Miếng đệm sử dụng kèm chỉ khâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

89813 Miếng đệm vá van tim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018332 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
08/11/2019

89814 Miếng đệm van thở CPAP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1122/DMED/BPL Đã thu hồi
30/08/2022

89815 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh Nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2488 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
29/06/2019

89816 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3406 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2020

89817 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2488PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2020

89818 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3206PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
16/10/2020

89819 Miếng định khoảng đầu đốt điện đơn cực TBYT Loại A VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06/0317497366/BPL Còn hiệu lực
21/05/2024

89820 Miếng độn silicone block TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1007-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
14/10/2021