STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89841 MINI VÍT CHỈNH NHA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 022023PL/MC Còn hiệu lực
28/03/2023

89842 MINICOOL TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 190-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
25/06/2019

89843 Minimal Invasive Carbide TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

89844 Minvitro Sticky Mat TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA025a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

89845 MIS - Gói phần mềm xử lý hình ảnh y tế và thiết kế bằng công nghệ 3D,MIS - Gói phần mềm xử lý hình ảnh y tế và thiết kế bằng công nghệ 3D TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4099-4 PL-TTDV Còn hiệu lực
27/01/2022

89846 Mission HDL High Density Lipoprotein Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89847 Mission® 3-1 Lipid Panel Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89848 Mission® CHOL Total Cholesterol Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89849 Mission® Cholesterol Control Solution. Dung dịch chứng dùng cho máy Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89850 Mission® Cholesterol Monitoring. Máy đo Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019