STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89861 Mỡ bôi vết thuơng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM 01/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2024

89862 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 012017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
27/06/2019

89863 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 432017MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
27/06/2019

89864 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 07032018MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
27/06/2019

89865 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 3011218/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Còn hiệu lực
27/06/2019

89866 Mô Hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 01122018/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Còn hiệu lực
27/06/2019

89867 Mô hình nhựa in/ Printing Plastic Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 126.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
20/05/2021

89868 Mô hình nhựa sáp/ Wax and Plastic Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 211.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
05/07/2021

89869 Mô hình nhựa thạch cao/ Plaster (Gypsum) Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 211.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
05/07/2021

89870 Mô hình nhựa thạch cao/ Plaster Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 126.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
20/05/2021