STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89901 Mieng va tai tao mang cung TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2227 PL-TTDV Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Đức Tín Còn hiệu lực
27/11/2019

89902 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021

89903 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/377 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

89904 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH 06/BPL-TM Còn hiệu lực
16/03/2023

89905 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/31 Còn hiệu lực
29/03/2023

89906 MIẾNG VẢI BÔNG TẨM CỒN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0036-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/03/2021

89907 MIẾNG VỆ SINH BỜ MI K MIMAX PLUS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIỀU KHÁNH MED 07/2024/PL-KKM Còn hiệu lực
12/06/2024

89908 Miếng xốp (Foam) các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018538 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/08/2019

89909 Miếng xốp (Foam) các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018786 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
26/11/2019

89910 Miếng xốp cầm máu Axiostat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020118/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020