STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91201 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91202 Muối súc miệng STAR DS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91203 Muối y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 102021APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
19/08/2021

91204 MUỐI Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 03/2022/PL-TDV Còn hiệu lực
21/07/2022

91205 Muối y tế DMC TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 453.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
21/09/2021

91206 Muối y tế DOMESCO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 453.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
21/09/2021

91207 Muối y tế DOMESCO hương bạc hà TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 453.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
21/09/2021

91208 MUỐI Y TẾ ÍCH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 022022-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
05/01/2022

91209 MUỐI Y TẾ NEWZEALAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0765PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
21/10/2021

91210 Muối y tế tự pha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
22/11/2021