STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91221 Muối súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-18 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
29/11/2021

91222 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91223 Muối súc miệng Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91224 Muối súc miệng Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91225 Muối súc miệng họng BLUE WHALE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 309/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
02/06/2020

91226 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91227 Muối súc miệng STAR DS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91228 Muối y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 102021APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
19/08/2021

91229 MUỐI Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 03/2022/PL-TDV Còn hiệu lực
21/07/2022

91230 Muối y tế DMC TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 453.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
21/09/2021