STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91271 Nạng nách TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1266/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
06/10/2020

91272 Nạng nách TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 898/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
11/06/2021

91273 NẠNG TẬP ĐI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 206/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
31/08/2021

91274 Nạng tập đi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 003/2022/PLTBYT-3A Còn hiệu lực
08/08/2022

91275 Nạng tập đi cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1710/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Thủy Nhi Còn hiệu lực
05/08/2019

91276 Nạng tập đi cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200472 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
27/08/2020

91277 Nạng tập đi cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2020

91278 Nạng tập đi cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2020

91279 Nạng tập đi cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 01-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
04/04/2023

91280 Nạng tập đi cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 08-2024/TMT-CBPL Còn hiệu lực
24/01/2024