STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91311 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 970/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022

91312 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 970/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022

91313 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 970/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022

91314 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2871A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

91315 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

91316 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202317/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

91317 Nắp chụp dùng cho điều trị nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-021-2024 Còn hiệu lực
03/06/2024

91318 Nắp chụp dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2870A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

91319 Nắp chụp dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 022023/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
15/01/2024

91320 Nắp chụp dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 032024-02/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
24/04/2024