STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91371 Nắp túi gel điện di dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC TMF-027-091223 Đã thu hồi
12/12/2023

91372 Nắp túi gel điện di dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC TMF-027-091223 Còn hiệu lực
18/12/2023

91373 Nắp và van cho kênh dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2023-82/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

91374 Nắp van sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 160423/AT-PL-GP Còn hiệu lực
18/01/2024

91375 Nắp van sinh thiết TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 34/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
14/06/2024

91376 Nắp van sinh thiết Bioshield TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

91377 Nắp đậy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019

91378 Nắp đậy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019

91379 Nắp đậy bằng nhựa TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 026/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2020

91380 Nắp đậy bộ chuyển đổi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT., CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021