STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91411 Nắp đậy ống mở khí quản có cửa sổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1802/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020

91412 Nắp đậy ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

91413 Nắp đậy trụ phục hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

91414 Nắp đạy đầu máy đo tích hợp xương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

91415 Nắp đạy đầu máy đo tích hợp xương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2179/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

91416 Nắp đậy đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-037-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

91417 Nắp đậy đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-099-2022 Còn hiệu lực
07/03/2023

91418 Nắp đạy đầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 46/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

91419 Nắp đạy đầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2179/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

91420 Nắp đinh NeoGen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019