STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91441 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 16/20000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
19/11/2021

91442 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1207/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

91443 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 01BPL/VIETCHAU Còn hiệu lực
16/03/2023

91444 Nhiệt kế hồng ngoại kỹ thuật số ZUKUNFT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1096/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN VIỆT PHÁT Còn hiệu lực
03/09/2020

91445 Nhiệt kế hồng ngoại tai TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2208-02/2022/PL-NPCHN Còn hiệu lực
23/08/2022

91446 Nhiệt kế hồng ngoại thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 974/190000031/PCBPL-BYT Bà Nguyễn Xuân Hải Còn hiệu lực
29/09/2021

91447 Nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện bao gồm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 299/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ JAPANKA Còn hiệu lực
21/05/2020

91448 Nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2405/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

91449 Nhiệt kế hồng ngoại y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TSV VIỆT NAM 01/2023/PL- TSV Còn hiệu lực
28/02/2023

91450 Nhiệt kế hồng ngoại y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI GOLDEN STAR 01/PL/2023/GOLDEN STAR Còn hiệu lực
24/07/2023